További tájékoztató

 

 

Nyilatkozom továbbá figyelemmel a Ptk 6:78§-re:


Tudomással bírok arról, hogy:

az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.
külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak.
Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől, és a leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.
A fentiek alapján kijelentem, hogy:

az utazásszervező lehetőséget biztosított, hogy a szerződéskötést megelőzően megismerjem az általános szerződési feltételeket, és ezeket elfogadom
az utazásszervező külön tájékoztatott minden olyan feltételről, ami eltér a szokásos gyakorlattól, a felek között korábban alkalmazott feltételtől, a www.tensi.hu oldalon az alábbi linken: http://tensi.hu/htmls/utazasi_feltetelek.html
és a www.onlinenyaralas.hu oldalon a láblécben elérhető speciális kiegészítő utazási feltételekről, amelyeket kifejezetten elfogadok.


Egyéb tájékoztatások
1. Az utazási iroda tájékoztatja az utast, hogy a vasúti személyszállítást igénybevevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet valamint az 1986. évi II. tvr.-tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény alapján az utazási irodát nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utasnál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az utazási iroda az 1952. évi III. törvény (polgári perrendtartás) alapján nem jogosult az utas személyfuvarozóval szembeni igényérvényesítésére, képviseletére.
2. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
3. Az utazási iroda a 2111/2005/EK rendelet értelmében a repülős utaknál legkésőbb az utazási okmányok átadásakor tájékoztatja az utast a szerződő és az üzemeltető légitársaság kilétéről. Az Európai Unión belül működési tilalom alá eső légi fuvarozók közösségi listája az alábbi weboldalon tekinthető meg:http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_hu.htm
4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utas (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az utazási irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.


A jelentkezés technikai menete:
Minden utazásunk programleírásában szerepel egy „ajánlatkérés” feliratú link, amelyre kattintva megjelenik az adott utazásra vonatkozó jelentkezési lap. Kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot! A *-gal jelölt mező kitöltése kötelező.

1. Amennyiben van szabad helyünk a kért utazásra, jelentkezéséről egy ún. előzetes visszaigazolást küldünk (e-mailben vagy faxon), mely a következőket tartalmazza:előjegyzésbe vettük a kért utazásra
megadjuk az előleg pontos összegét és befizetésének határidejét (amely a jelentkezéstől számított 3 munkanap); amennyiben az út 1 hónapon belül indul, akkor már a teljes összeget kell befizetni
Amennyiben már nincsen szabad helyünk a kért utazásra, telefonon felhívjuk Önt és egyeztetjük a továbbiakat (megfelel-e egy másik időpont vagy egy másik út, szeretne-e várólistára feliratkozni stb.).
2. Miután megérkezett számlánkra az Ön által befizetett előleg, személyesen be kell fáradnia bármelyik irodánkba. Az utazási szerződésben szerepelni fog többek között a hátralék pontos összege és fizetési határideje is.
3. Az utazás indulása előtt kb. 1 héttel küldjük ki (postán vagy e-mailben) az utas tájékoztató levelet, valamint a részvételi jegyet, amellyel az idegenvezetőnknél kell jelentkezni induláskor.
 
A befizetés lehetséges módjai:
A következő lehetőségek közül választhat:

bankszámlájáról Erste Bank 11600006-00000000-12661080 forintos számlaszámunkra átutalja az adott összeget
bármelyik bankfiókban-készpénzben befizetheti számlánkra az adott összeget
természetesen szívesen látjuk irodánkban, amennyiben a fizetést személyesen szeretné lebonyolítani
Forintos számlaszámunk: Erste Bank 11600006-00000000-12661080

A jelentkezési lap kitöltésekor kérjük kiválasztani, melyik változat felel meg Önnek.

 

Az online jelentkezés szabályai:


A jelentkezési lap továbbítása ajánlatkérésnek minősül.

A jelentkezési lap kitöltésével Ön elfogadja az utazási feltételeket.

Vissza
Kérje ajánlatunkat!