A gépkocsi felvétele

 

 

 

A gépkocsi a (foglalás visszaigazolása után kézhez kapott) voucher, érvényes vezetői engedély, nemzetközi autóvezetői jogosítvány és a bérlő nevére kiállított nemzetközi hitelkártya felmutatásával vehető fel. A hitelkártya depozitként szolgál, illetve garancia arra, hogy a bérlő időben és sértetlenül szolgáltatja vissza az autót. Készpénz depozitot nem fogadnak el a felvevőhelyeken.

 

Bérlő a bérelt gépkocsit (a repülési menetrend megadásának elmaradása esetén) a foglaláskor jelzett várható érkezés időpontjától számított 2 órán belül vagy a felvevőhely bezárásáig veheti fel (a két időpont közül a korábbi tekintendő érvényesnek).

 

A bérelt gépkocsi

 

A gépkocsi típusa, motor- és csomagtartó mérete nem garantált. Az autókölcsönző cégnek jogában áll a megrendelt kategórián belül más típusú, vagy a megrendeltnél magasabb kategóriájú autót biztosítani.


A gépkocsi késedelmes, illetve idő előtti leadása.


Egynapos bérlés 24 órát jelent. Amennyiben a bérlő a gépkocsit a 24 óra lejárta után viszi vissza, úgy egy további teljes napi, a biztosítást és a kötelező helyi adókat is magában foglaló helyi tarifák szerinti pótdíjat kell a helyszínen utólagosan kifizetnie. 

 

Ha a bérlő az autókölcsönző cég nyitva tartása után viszi vissza az autót, ő felel érte mindaddig, amíg a kölcsönző cég át nem veszi azt, és az átadás-átvétellel a bérleti szerződés hatálya lezárul. 

 

A voucheren feltüntetett bérleti napok egyszeri, folytonos bérlési időtartamot jelölnek, nem bonthatók rövidebb, szünetekkel megszakított szakaszokra. 

 

A voucheren jelzett bérlési időtartam ki nem használása, utólagos lerövidítése esetén visszatérítés nem igényelhető. Más külföldi cégek ilyen jellegű vállalása vagy szóbeli ígérete semmilyen formában nem kötelezi a Ofrant.

 

Korhatár

 

A gépkocsivezető tekintetében megkövetelt az adott országra előírt minimum korhatár és vezetői gyakorlat. 21-25 éves korhatár között csak bizonyos kategóriák felár ellenében bérelhetők. A foglalás érvényessége a gépkocsivezető megadott életkorán alapszik. Hibás információ megadása esetén az autókölcsönző megtagadhatja a választott kategóriájú gépkocsi kiadását.

 

 

 

További gépkocsivezetők

  

 

A bérlő (az elsődlegesen megjelölt gépkocsivezető) mellett minden további vezetőnek meg kell felelnie a korhatárral, jogosítvánnyal és vezetői gyakorlattal kapcsolatban kikötött bérlési feltételeknek, és gondoskodni kell róla, hogy adataik szerepeljenek a bérleti szerződésben.

Megszorítások: Kelet-európai országba szigorúan tilos bevinni a gépkocsit.

 

 

Baleset vagy lopás

 

 

Baleset vagy lopás esetén a bérlőnek azonnal értesítenie kell az autókölcsönzőt és a helyi rendőrséget, s meg kell őriznie a hivatalos rendőrségi jelentés másolatát. Továbbá, a biztosítás rendezése végett az autókölcsönző céggel együtt baleseti jelentést kell készíteni.

Tekintet nélkül arra, kit terhel a felelősség, a bérlő bármilyen káresemény bekövetkezte esetén köteles kifizetni a foglaláskor meghatározott önrészt.

 

 

Üzemanyag

 

 

Az autókölcsönző teli tankkal adja át a bérlőnek az autót, melyet célszerű ugyancsak teli tankkal visszavinni. Ha a bérlő részlegesen töltött vagy üres tankkal szolgáltatja vissza a gépkocsit, úgy az autókölcsönző cég saját tarifája szerint, és bizonyos összegű szolgáltatási díjat is felszámítva fizetteti ki a hiányzó üzemanyagot. A költséggel automatikusan megterhelik a bérlő hitelkártyáját.

A bérlő felelőssége, hogy azonosítsa és kizárólag az autó típusának megfelelő üzemanyagot (ólmozott benzin, ólmozatlan benzin, diesel) használja. A nem megfelelő üzemanyag használata kártérítést von maga után, melynek összege akár a teljes javítási költséget is elérheti.

 

 

A voucher és a bérleti szerződés

 

A voucher személyre szóló, kizárólag a bérlő (a voucheren szereplő név tulajdonosa) jogosult rendelkezni vele, és csakis a benne megadott adatok (autókölcsönző cég, felvevőhely, dátumok, időpontok, autócsoport) szerinti szolgáltatás igénybe vételére jogosít. A voucheren szereplő adatok bárminemű megváltoztatásáért a bérlő felel. 

A voucher kizárólag a foglalt szolgáltatás ellenértékének befizetését igazolja, és nem képezi részét a szolgáltató cég és a bérlő között a gépkocsi felvételekor megkötött bérleti szerződésnek. 

A voucher elvesztése esetén a felelősség a bérlőt terheli.

 

 

A voucherrel nem fedezett mellékszolgáltatások költségei

 

A voucherrel nem fedezett mellékszolgáltatások költségei repülőtéri pótdíj (hacsak az ár nem tartalmazza), a további gépkocsivezetők pótdíja, fiatalkorú gépkocsivezetők pótdíja, személyi balesetbiztosítás és bármilyen egyéb, a voucherrel nem fedezett biztosítás, visszaszállítási díj (ha a felvétel és leadás országa eltér), közlekedési bírságok, autópályadíjak, gyerekülés, síléctartó és az autó felvételekor igényelt bármilyen egyéb felszerelés.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pótdíjat vonhat maga után, ha a bérlő nem az eredetileg befoglalt telephelyen adja le az autót. A fenti mellékszolgáltatások helyi adókkal megemelt díja az autó felvételekor, közvetlenül az autókölcsönzőnek fizetendő.
 

A bérleti szerződés aláírásával a bérlő kötelezi magát az abban foglaltak betartására, és aláírását utólagosan nem vonhatja vissza. A gépkocsi felvételekor vásárolt mellékszolgáltatások azonban a szerződés aláírását követő 24 órán belül még lemondhatók. 

 

 

Általános feltételek

 

Az Ofran kizárólag a gépkocsinak a kért országban történő foglalásáért és a voucher helyes kibocsátásáért (azaz a bérlő és az autókölcsönző közötti kapcsolat megteremtéséért) felel. 

A gépkocsi felvételekor a bérlő új szerződést köt az autókölcsönzővel. Ettől függetlenül az Ofran kész minden tőle telhetőt megtenni a bérlő és az autókölcsönző közötti esetleges vitás ügyek megoldására. 

Az autókölcsönzővel szembeni keresettel közvetlenül a kölcsönző céghez kell fordulni. A benyújtott kereset elbírálására abban az országban kerül sor, ahol a gépkocsi felvétele történt. A bérlő és az Ofran közötti vitás ügyek rendezésére kizárólag Belgiumban nyílik mód. 

Rendkívüli költségek (szállodai szoba, vonatjegy, repülőjegy, drágább autóbérlés stb.) megtérítésére csak az autókölcsönző cég vagy az Ofran írásos jóváhagyása esetén van mód.

Ezen írásos jóváhagyás hiányában semmilyen visszatérítés vagy kompenzáció nem illeti meg a bérlőt. 

Az autókölcsönző cégnek jogában áll megtagadni a gépkocsi kiadását abban az esetben, ha a bérlő nem tesz eleget a fönti feltételeknek. 

A későbbiekben felmerülő esetleges problémák egyszerűbb megoldása végett a bérlőnek ajánlatos az autó leadásakor a bérleti szerződés utolsó példányáról másolatot kérni és azt megőrizni. 

A voucher átvétele és használata egyben a fönti feltételek elfogadását is jelenti.

 

 

Kérje ajánlatunkat!

Vissza
Kérje ajánlatunkat!